02791

Turgut ATALAY, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 64 x 54 cm, 1986.

Sanatçı: Turgut ATALAY