02790

Turgut ATALAY, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 60 x 50 cm, 1978.

Sanatçı: Turgut ATALAY