ZEKİ KIRAL

1927’de İstanbul’da doğdu.
Bir yandan İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görürken, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Resim Bölümü’nü dereceyle bitirdi (1952). Akademi yıllarında Çallı Atölyesinde öğrenime başlayan Zeki Kıral; Feyhaman Duran, Cemal Tollu ve Ali Çelebi’yle öğrenimini sürdürdü.

1954-56 yıllarında nonfigüratif çalışmalar yaptı.
1956’da yeni Büyük Millet Meclisi binası resimleri için Afyon’a gönderildi.
1960’lı yıllarda hat sanatımızdan esinlenerek soyut ürünler verdi. Hayal oyunumuzun ünlü figürleri Karagöz ve Hacivat’la birlikte halk sanatımızın yerel motiflerini de kullanarak, kendine özgü bir yorum ve anlatım içinde eski İstanbul görünümlerini resmetti. Bu anlayıştaki bir yapıtı 1961’de Paris Art Moderne Müzesi’nde Çağdaş Dünya Sanatçıları Sergisi’ne alındı. Uzun çalışmalar gerektiren bu türden yapıtları daha çok yabancı sanatseverlerin ilgisini çektiğinden, çoğu yurtdışındaki koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Daha sonraki yıllarda doğa-insan ilişkilerini içeren kompozisyonlar yaptı. Sanat çalışmalarının yanı sıra sosyal çalışmalarda da bulunan sanatçı, bir süre Unesco Plastik Sanatlar Komisyonu’nda ve 1960 ihtilalinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Komisyonu’nda bulundu. Türkiye Ressamlar Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Güzel Sanatlar Federasyonu Reisliği yaptı.

Bugüne kadar 52 kişisel serginin yanı sıra yurt içi ve yurtdışında pek çok karma ve grup sergilerine katıldı. 1960 yılından bu yana jürili ve yarışmalı hiçbir sergiye katılmayan sanatçının, biri Unesco AIAP Türkiye Ulusal Komitesi Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği tarafından verilmiş toplam 7 Onur Ödülü vardır. Sanatçının yurtiçinde ve yurtdışında pek çok koleksiyon ve müzelerde eserleri bulunmaktadır.