RABİA ÇİLOĞLU

Rabia ÇİLOĞLU

 

1997’de Gaziantep’de doğdu. 2011-2015 yılları arasında Gaziantep Fatih Kız Anadolu Meslek Lisesi’nde Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünde öğrenim gördü. Daha sonrasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Resim Bölümü’nde öğrenim gördü ve 2021 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl Saküder Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin genç sanatçı üyesi olmuştur. Şu anda Ankara Yaşamkent 23 Nisan Çocuk Koleji’nde öğretmenlik yapmaktadır.

 

Sanatçı : Resimlerinde doğayı ve insanı ele almıştır. İnsan doğanın perspektif görünümü olup toplumsal olayları bir arada ele alan Rabia Çiloğlu, gündelik hayat ile evrensel hayat arasındaki bağı plastik dilin olanakları üzerinden koruyor. Toplumcu eleştirel gerçekçi bir anlayış temelinde ele aldığı kompozisyonlarının asal eksenine toplumsal tarihi etkenler ve estetik figür formları ve tersten perspektif yerleştiriyor.

 

Kompozisyonlarının temel öğesi olan “doğaçlama-improvisation” bir tavırla “dışavurumcu ekspresyonist” bir anlayışta inşa ediyor ve resimlerini özgün-özgür bir biçimde üretiyor. Resimleri “Tersten Perspektif” postmodernist kavram pratikleri olarak tanımladığı “Bedensel Özlem” yani güzel birşeye özlem duyma, estetik mitolojik heykeller ile bağdaşmış eleştirel tavır koyan kompozisyon temalarında oluşur. Aynı zamanda doğa ve insanı en temel değerlerle bağlı estetik değerlerden uzaklaştırmadan ele alıyor. Çiloğlu’ya göre sanatın görevi, estetik, güzellik bağlamda yüceltmek ve sonsuzlaşmak. O nedenle Çiloğlu için olayların evrensel hayatla bağlanarak estetize edilmesi büyük önem taşıyor.

 

Çiloğlu, gündelik hayat ile evrensel hayatın kültürel değerlerini üreten resim sanatının, Erwin Panofusky’ nin deyimiyle “kültürün taşıyıcısı” olduğu dikkati çekiyor. Çiloğlu, kendi vücudunun naif davranış yönelimlerini boya sürerken de kullanması fırça sürüşlerinde hissedilmektedir. Bu anlamda malzemeyi kullanma yönüyle akademi dilinin kurallarını akademi dışında özgün ve sanatsal dil oluşturarak kullanıyor.

 

Çiloğlu’ nun plastiğin de espas içinde yer alan figürün hareketliliği, bir döngüsellikte içinde deviniyor. Naif boya kullanımı ve kompozisyon içindeki yönelimsel hareketleri resimlerine canlı bir dinamizm katıyor. Küçük ve büyük lekelerin, bütün ilişkisi içinde kiritmik birleşim ve Tersten Perspektif ile bir araya gelişleri, armonik bir estetiğe dönüşüyor. Tersten perspektif; düşlem ekseninde gerçekliğin resimdeki karşılığı olan görsel ve perspektif kurgu, dışa vuracak görsel biçim elemanlarını, doğal gerçekliğin birer göstergesi olarak tasarımlarken, onları doğadan belli ölçülerde koparacak düzenleme şemalarını da kendi zihninde geliştirir. Resim, yardımcı elemanlar ile bu zihinsel çabanın bir ürünü olarak ortaya çıkar. Tersten perspektif bitimsiz bir uğraştır! Görsel elemanlar zaman içinde başkalaşım (metamorfoz) düzeni, bir sonluluk ifade etmediği sürece, bu uğraşın itici etkisi altında, biçimlerden yeni biçimler üretir. Resimde, “ilişkilerde değişim” ya da “değişimsizliği-izleyerek” saptayabiliriz. Bu oluşumun dayandığı temel etkinliğin, devinim (hareket) olduğunu, merkezi bir düzen çevresinde biçimlenmekte ve resmin ortasından çevreye doğru sonsuza giden çizgiler, kimi zaman da tabloyu çaprazlamasına kesen hareket çizgileri, sürekli olarak değişken bir espas duygusuna yönlendirmektedir. Bu espas, gerçeklik dünyası içinde kavradığımız ve fizik kuralların doğal dengeleri üzerine oturan bir espas olmaktan çok kurgusaldır. Doğallıkla ilintileri sadece çizgi ve lekeler belirlenmiş olan iç ve dış mekan içinde ki yardımcı elemanlar espas içinde devinimin uygun ve uyumlu hareketler bulunurlar. Boşluğa savrulmanın coşkusunu yaşayan çizgiler hem çoğulluktan arınmaya hem de söylensel konumları içinde dorukluğa doğru ağır – aksak yol almaya başlamış görünür.

 

Figürler kendi seçtikleri konumlarda simgesel anlamlar kazanıyorlar. Boyanın leke olarak değeri resimlerde düz zeminlerin üzerinde yayılarak varlığını daha açık biçimde duyurabilmektedir. Yeni resimleri, geleceğe bağlayıcı araştırma çabalarının sürmekte olduğunu ve dinamik bir yapılanma sürecinin geliştirme aşamasına ulaşabileceğine değinmektedir.

 

SERTİFİKA

 

2021  Uluslararası Brilliant Brushes , Karma Sergisi, Hindistan.

2020 “Ekim Geçidi“ 29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı , Karma Sergisi. İstanbul.

2019 Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu , Karma Sergisi, İstanbul.

2018 “Feriha Gökçen Özsarıkamış “Renklerin Söyleşisi Karma Sergisi. Uran Vakfı, İstanbul.

 

KATILDIĞI SANAT ETKİNLİKLERİ

 

2022   Ovoo Art Genç Seçki Sergisi.

2022  Artankara 8.Çağdaş Sanat Fuarı / 8. Contemporary Art Fair.

2021 “Saküder-K.K.T.C. Sanat Buluşması Resim Sergisi ve Kültür Gezisi”, K.K.T.C.

2021 “Saküder-K.K.T.C. Sanat Buluşması Resim Sergisi ve Kültür Gezisi”, Gaziantep

2021 “Resim ve Seramik  Mezuniyet Sergisi”, Bolu.

2021 “Saküder-K.K.T.C. Sanat Buluşması Resim Sergisi ve Kültür Gezisi”, Ankara.

2021 “Brilliant Brushes”, Karma Sergisi, Hindistan.

2021 “Bahara Doğru” , Karma Sergi, Erkan Yücel Kültür Merkezi . İstanbul.

2020 “Ekim Geçidi“ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , Karma Sergisi. İstanbul.

2020 “Petit Bleu okyanusta güneş sel”, Karma Sergisi. Almanya.

2020 “Lts.come together ”, Karma Sergi . Almanya.

2019 “Çin Halk Cumhuriyeti nin 70. Kuruluş Yıldönümü” ,”Çin günü” Karma Sergi. İstanbul.

2019 “Kişisel Resim Sergisi”, Şişli , Apollon Art Gallery . İstanbul.

2018 “Feriha Gökçen Özsarıkamış “Renklerin Söyleşisi Karma Sergisi. Uran Vakfı, İstanbul.

2018 “Galeria Mavist” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergi. İstanbul.

2018 “www. Türkisch-Deutscher-Dialog.de. Almanya. 2018 “ Pinelo Gallery ” Fine Art , Karma Sergi. Varna – Bulgaristan