FAHRİ SÜMER

1942 de Bözüyük te doğdu. 1960 ta Darüşşafaka Lisesinden mezun olan Fahri Sümer, 1965de IGDSA Resim bölümünü bitirdi. 1986 da Dokuz Eylül Universitesinde Doçentliğini aldıktan sonra 1987 de ayni universitenin Buca Fakültesinde öğretim üyeliğine başladı. 1992 de Profesörlük ünvanını alan Prof.Fahri Sümer, Dokuz Eylül Universitesinin Buca Fakültesinde öğretim üyeliğini devam ettirmektedir. Resimsel kişiliğini Rembrandt, Cezanne, Bernard Buffet ve Çin, Japon sanatlarından etkilenerek oluşturdu. Azaltılmış renk ve leke değerleriyle yöresel konuları işledi. 1990lardan bu yana yaptığı peyzajlarda çoğunlukla Ege yöremizin kıyı-kent pitoreskinin yansımalarını buluruz. Çizgiyi ön planda tutan bir oluşum içinde insanla yaşadığı çevre arasındaki uyumu soyutlayıcı bir eğilimde yansıtır.

ODAĞA ALINMIŞ YAŞAMIN RESİMLERİ

“Fahri Sümer, resmi pitoresk bir yaşam kültürüne dayandığı kadar, aynı zamanda estetiğin özgün tadını kendi kıvamında lirik bir duyumsama boyutunda barındıran görsellikle de karşımızda konuşlanıyor. Hareket, dinamik bir yaşam, mekan kurgusunun içinde, rahat ve içten fırça sürüşün yalın atılımı olarak karşımızda durduğu ölçüde, hayatı dönüştüren bir sihirli el gibi de işlev görüyor. Resmin bütün estetik unsurlarını hesaba katarak ilerleyen özgün resim dilinin sahibi sanatçıdır. Bu dil görsel tadın mekan, insan, doğa açılımlarında yani görsel tad alanları yaratarak hayat serüvenine devam ederken, yeni bir resim ritmini de insana yakalattırıp, hissetiriyor. Tarihsel, doğal mekanlar insan örgüsünün bütün boyutlarıyla harmanlanıyor; kıyı, kent, sayfiye yeri parçaları bir gözlemin yanında yaşanmışlığın da kuşatıcı lirik izini üzerlerinde taşıyor. Rengin biçimle, hareketle var olduğu bir tablo mimarisi, derinlerde kendini güçlü bir boyut olarak hissetiriyor. Evet, konstrüksiyon güçlü bir mimari boyut ve açılıma da sahip Fahri Sümer, mekanı, insanı, doğayı, bütün bir yaşamsal alanı kuşatarak yalınlaştırmak ve yeni görsel ifade noktaları yaratarak uzam

Kisisel Sergiler

1985 March-en Famenne- Belçika
1986 Theatre des Capucins-Lüksenburg
2001 Türkevi- New York
1974 Resim Heykel Müzesi- İzmir
1983 Cumalı Sanat Galerisi- İstanbul
1990 Edpa Sanat Galerisi- İstanbul
1994 Selçuk Yaşar Galerisi- İzmir
1995 Almelek Sanat Galerisi- Ankara
2001 Helikon Sanat Galerisi-Ankara
2001 Selçuk Yaşar sanat Galerisi- İstanbul
2002 Artshop-izmir

Oduller

1967 İzmir DYO sergisi
1973 İzmir İli Cumhuriyetin 50. Yılı Sergisi
1979 Eskişehir Yunus Emre Sergisi
1985-1986 Efes Müzesi Ödülü
1988 Tekel 2. Resim Yarışması