BEHRUZ KUUL

Behruz Kuul (Bahruz Guliyev) , 1988 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde doğdu. 2005-2009 Nahçıvan Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okudu. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne taşınan Kuul, bireyi, toplum kalıplarını ve varoluşçu yönelimini romantizm metoduyla ele alarak insan psikolojisinin imgesellikten simgeselliğe geçişini hatırlatır.

Gombrich der ki “Aslında sanat diye bir şey yoktur sadece sanatçılar vardır.”, yani, sanat üretiminde üreticiyi esas alır. Bu, eserlere üslubun ve tekniğin dışında sübjektif bir unsur daha ekler: sanatçının psikolojisi. İnsan elinden çıkan resimler, heykeller ve diğer her şeyde bazen gizli bazen apaçık bulunan bu unsur, Behruz Kuul için daha da yönlendiricidir. Bilinçaltı ve doğanın etkileşimiyle oluşturduğu kompozisyonlarını analitik bir terapist gibi ele alır.

Kuul için eserleri, bir sanatçı olarak kendi ruh hallerinin ötesine geçerek üçüncü kişilere yönelir. Resimlerini, kentsel dönüşümün hayatımızla girmesiyle değişen kent yaşamının, insanları birbirinden koparması gerçeğiyle oluşturur. Şehirleşmenin bu yeni biçiminde, modernitenin bir parçası olarak sunulan site hayatının beraberinde getirdiği izolasyon, Kuul’un çalışmalarında “tenha” evler ve ağaçlarla kendini gösterir. İnsanın yalnız oluşunu, doğanın ortasında tek bir ev, tek bir ağaç, tek bir direk, ve hatta bazen, tek bir sandalyeyle izleyiciye sunar. Ritmik kompozisyonlarında bulutlar, bu tenhalığın birer parçası gibidir. İmpasto tekniğiyle yoğunlaşan renkler ise derinlik hissini vurgulayarak etkileşimi arttırır.

Behruz Kuul; bireyi, toplum kalıplarını ve varoluşçu yönelimini romantizm metoduyla ele alarak insan psikolojisinin imgesellikten simgeselliğe geçişini hatırlatır.

Babası Cemşid Guliyev’in güzel sanatlara ilgisi, sanatçı için verimli bir zemin yarattı. Mezun olduktan sonra, 2010 yılında, Nahçivan Ressamlar Birligi tarafından kendisine tahsis edilen atölyede bağımsız olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Azerbaycan Ressamlar Birliği üyeliğine seçildi. 2010-2015 yıllarında yurt içinde ve yurt dışı sergilerine, yarışma ve festivallerine katıldı.

2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne taşınan Kuul, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kişisel sergiler düzen. Eserleri Azerbaycan, Türkiye, Almanya, Gürcistan, Rusya, İngiltere ve Amerika’da özel koleksiyonlarda tutulmaktadır ve çalışmalarını İstanbul ve Bodrum atölyelerinde sürdürmektedir.