00395

Haydar Durmuş, Duralit Üzerine Yağlıboya, 52 x 41 cm, 2017.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ