00387

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 25 x 43 cm, 2012.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ