00708

Mürşide İÇMELİ, Kağıt Üzerine Gravür, 36 x 27 cm, 1961.

Sanatçı: Mürşide İÇMELİ