00792

Söbütay ÖZER, Tuval Üzerine Yağlıboya, 30 x 30 cm, 1991.

Sanatçı: Söbütay ÖZER