01013

Mehmet ARPACIK, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 19 x 29 cm.

Sanatçı: Mehmet ARPACIK