00370

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 32 x 34 cm, 2013.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ