00385

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 16 x 40 cm, 2009.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ