00366

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 34 x 19 cm, 2011.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ