00383

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 24 x 34 cm, 2006.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ