00363

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 30 x 24 cm, 2005.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ