00362

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 28 x 37 cm, 2014.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ