00361

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 21 x 43 cm, 2010.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ