00359

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 26 x 31 cm, 2006.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ