00379

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Karışık Teknik, 14 x 31 cm, 2013.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ