00358

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 24 x 31 cm, 2008.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ