00377

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 16 x 26 cm, 2010.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ