00356

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 29 x 24 cm, 2008.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ