00355

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 25 x 29 cm, 2005.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ