00376

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 27 x 19 cm, 2011.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ