00351

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 45 x 19 cm, 2013.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ