00348

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 25 x 38 cm, 2013.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ