00346

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Karışık Teknik, 32 x 33 cm, 2018.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ