00343

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 25 x 30 cm, 2006.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ