00334

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 23 x 35 cm, 2010.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ