00331

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Akrilik, 23 x 33 cm, 2011.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ