00329

Haydar DURMUŞ, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 34 x 29 cm, 2016.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ