00506

Haydar DURMUŞ, Tuval Üzerine Yağlıboya, 93 x 73 cm, 2006.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ