00393

Haydar Durmuş, Tuval Üzerine Yağlıboya, 54 x 44 cm, 2006.

Sanatçı: Haydar DURMUŞ