02827

Kayıhan KESKİNOK, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 48 x 33 cm, 1992.

Sanatçı: Kayıhan KESKİNOK