ESER SATILDI

02825

Bedri BAYKAM, Özgün Baskı, 50 x 66 cm, 1986.

Sanatçı: Bedri BAYKAM