02718

Ferruh BAŞAĞA, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 64 x 64 cm.

Sanatçı: Ferruh BAŞAĞA