02076

Celal Tutant, Tuval Üzerine Yağlıboya, 50 x 60 cm.

Sanatçı: Celal TUTANT